Léčba pohybem

Nedílnou součástí úspěšné léčby dětské obezity musí být správný pohybový režim. Není nic objevného na poznání, že po nárůstu objemu tzv. sedavého zaměstnání u dospělých, dochází u dětí k dramatickému nárůstu "sedavé zábavy". Od prostého sledování TV v minulosti, přes hry na PC až po dnešní pohlcení dětí internetovou činností. Proto podpora pohybových aktivit dětí je jednou ze základních výzev dnešní společnosti. Je naprosto nezbytné přesvědčit rodiče, aby se více věnovali pohybovým aktivitám svých dětí.

Doporučení:

Děti nad 6 let mají mít nejméně 1 hodinu pohybových aktivit denně!

Děti pod 6 let - složitější problém - ale nejméně 2 hodiny pohybových aktivit denně!

Je třeba využít všech možností ke zvýšení podílu pohybových činností podle dostupných možností:

  • vždy je dostupná možnost chůze, jako nepřirozenější forma pohybu - ideálně 45 min. turistické chůze denně.
  • různé formy rekreačního sportu
  • pohybové kroužky při školách
  • aktivní transport do a ze školy (chůze, kolo, koloběžka)
  • sportovní oddíly v místě

Toto je obtížná cesta, ale jedině soustředěný tlak na zvýšení pohybových aktivit ze strany rodičů, lékaře a školy může přinést viditelný efekt v léčbě nadváhy, zlepšit celkovou kondici dětského organizmu a podstatně snížit rozvoj zdravotních rizik v budoucnosti.

Doporučení pro školáky:

Skladba pohybových aktivit (celkem min. 60 min denně)

  • aerobní dynamické aktivity střední intenzity (5-6 z 10)- většina ze 60 min. denní činnosti.
    • z toho 3x týdně aktivity vysoké intenzity (7-8 z 10)
  • svaly posilující cvičení - 3x týdně
  • kostru posilující cvičení (skákání, běh) - 3x týdně