Léčba stravou

Kanadská vláda propaguje zdravou výživu velmi názorně a proto jsem upravil základní obrázek ukazující správné složení našeho jídla.

Každý jsme jiný a proto k přesnému posouzení situace konkrétního pacienta je nutná pečlivá analýza jeho stravovacích návyků a složení stravy. U nadváhy nebo prvního stupně obezity K tomu je slouží získání důležitých anamnestických údajů a rozbor týdenního jídelníčku. Přesné zaznamenání všech jídel v sedmi po sobě jdoucích dnech nám podá dobrý obraz o složení stravy s podchycením odchylek v průběhu jednotlivých dnů v týdnu. K této poměrně pracné, ale podstatné činnosti lze nejlépe využít internetové služby Kalorické tabulky.cz, kde Vám umožní po jednoduché registraci zadávat jednotlivá jídla a výsledné tabulkové a grafické analýzy uchovávat. Program nabízí funkci sdílení a tou mi můžete označené jídelníčky zpřístupnit. To mi umožní provést podrobný rozbor Vašeho jídleníčku a zhodnotit ho z pohledu dětských výživových norem. Webový program má totiž - stejně jako ostatní podobné stránky - hodnocení pouze z pohledu dospělé populace a proto nelze vypočtené údaje automaticky vztáhnout na děti.


Dětský věk je charakterizovaný vývojem a proto i různé "normy" se v dětském věku průběžně mění s věkem případně výškou. Proto musí analýzu dokončit odborník znalý této problematiky. Rozborem jídelníčku zjistíme nejen celkový kalorický příjem, ale i poměrné zastoupení základních živin ve stravě Vašeho dítěte. Různé mediálně známé "diety" jsou zvláště v dětském věku nejen nesmyslné, ale mnohdy spíše škodlivé. Nám nejde o žádnou změnu na týden nebo měsíc, ale o změnu trvalou a dlouhodobě udržitelnou. K tomuto dlouhodobému cíli nevede podle mých zkušeností žádná razantní byť efektní změna stravování, ale spíše postupná úprava stávajících dietních zvyklostí v rodině.

Nabízím analýzu týdenního jídelníčku Vašeho dítěte a poskytnu rozbor nedostatků s návrhem změn.

Mým úkolem je:

  • stanovit pro Vás základní cíle

  • určit správný denní kalorický příjem

  • upravit denní rozvržení stravy

  • nastavit správné proporce jednotlivých živin

  • navrhnout vyřazení nevhodných potravin, které jste zvyklí používat

  • navrhnout lepší alternativy za tyto nevhodné potraviny

Konkrétní rady, jak optimálně používat server Kaloricketabulky.cz, jsem shrnul v tomto textu.

Analýza jídelníčku s pomocí Kalorických tabulek

Další téma související s výživou