Spánková apnoe

OSA nebo OSAS je syndrom spánkové obstruktivní apnoe (angl. obstructive sleep apnoe syndrom).

Jde o poruchu dýchání během spánku, při které dochází k prodlouženému částečnému zneprůchodnění (obstrukci) nebo přechodné úplné obstrukci horních dýchacích cest. Tento stav narušuje normální dýchání a tedy okysličování těla (hlavně mozku) a narušuje normální vzorec spánku.

OSA patří k nebezpečným komplikacím závažné obezity. Projevuje se navenek chrápáním a nepravidelným přerušovaným dýcháním.

OSA v důsledku opakovaných snížení hladiny kyslíku v krvi má mnohočetné dopady. Snižuje poznávací (kognitivní) funkce mozku, vede k únavě až spavosti v průběhu dne v důsledku narušeného spánku. Zhoršuje rezistenci tkání na inzulín, což vede k rozvoji cukrovky II.typu. Má negativní vliv na srdce, přispívá k rozvoji kardiovaskulárních poruch.

Orientační - záchytné - vyšetření se provádí domácím monitoringem jednoduchým přenosným přístrojem, který měří několik fyziologických funkcí (dýchání, proud vzduchu, saturaci krve kyslíkem, puls)

Zlatým standardem je stále jen polysomnografie, tedy komplexní vyšetření během spánku ve spánkové laboratoři, kde se měří podstatně více parametrů. Vyšetření je pro svou náročnost hůře dostupné, zvláště pak pro děti.

Prvním léčebným krokem zvláště u dětí bývá odstranění nosních a krčních mandlí.

K vyšetření OSAS jednodušší domácí metodou využívám služeb plicní ambulance MUDr. Kopeckých v Jindřichově Hradci. K dispozici je domácí monitor ApneaLink firmy ResMed.

Cena vyšetření je 500 Kč.

Objednávka na tel.č. 384 376 441