MUDr. Miroslav Toms - "Dětská obezita má řešení"

Dětská obezita

Mám 30 letou zkušenost v dětském lékařství a to jak v lůžkové tak ambulantní sféře. Proto dobře vím, že tématu dětské nadváhy a obezity se v celé šíři věnuje jen málo mých kolegů. Jedním z důvodů tohoto malého zájmu je nepochybně fakt, že v rodinách obézních dětí nebývá příliš velká motivace změnit chod věcí a zjednodušená doporučení lékařů negativní vývoj nemohou zastavit. Proto bývá léčba těchto dětí mnohdy neúspěšná. Chci ukázat, že soustředěná pravidelná práce s rodinou, která má aspoň základní snahu pozměnit navyklé způsoby, má šanci na úspěch a může dítě ochránit před významnými zdravotními riziky v budoucnu. 

Fakt

Dětská obezita celosvětově narůstá a v civilizovaných zemích je hodnocena už jako epidemie. 

Česko není výjimkou, což je graficky pěkně znázorněno např. zde: Česko v datech.

Vývoj obezity u dorostenců sleduje mezinárodní studie HBSC v garanci WHO. I ta nám potvrzuje zhoršující se vývoj u českých dorostenců. https://zdravagenerace.cz/reporty/obezita/

Epidemie Covid-19 pak vše jen výrazně zhoršila.

Fakt

Obezita - a to i ta dětská - je spojená se závažnými zdravotními problémy. 

Již v dětském věku začínáme zachycovat rezistenci (neodpovídavost) na inzulín a z toho plynoucí cukrovku 2.typu, hypertenzi a ortopedické problémy. Plných 80% obézních dětí přejde do obezity dospělých. V dospělosti vede ke komplexní poruše označované jako metabolický syndrom, který je zatížený významnou nemocností, závislostí na zdravotnických službách a zkrácením délky života.

Fakt

Nejúspěšnější léčba dětské obezity je na jejím začátku.

Proto je třeba intenzívně vyhledávat děti s nadváhou již v předškolním věku a sledovat podrobně trend vývoje váhy a včas zasáhnout, nejpozději na počátku školního věku v době obvyklého nárůstu objemu tukové tkáně. Při preventivní prohlídce v 5 a 7 letech by měl být jasně stanovený výživový stav pomocí BMI.

Co s tím?

Léčení dětské nadváhy a obezity nemůže být postavené na líbivých heslech a několika zázračných receptech. Naopak - jde o dlouhodobou a poctivou snahu vedoucí k postupné změně stravovacích a pohybových návyků či o nápravu zavedených zlozvyků.

V případě dětí je léčení jakéhokoli chronického problému specifické v tom, že se staráme o jedince různého věku od narození do 19 let a tedy v různých fázích jeho bouřlivého růstu a vývoje. Medicína zná pro toto věkové období jediného komplexního specialistu - a to PEDIATRA. Léčba dětské nadváhy a obezity patří nepochybně do rukou lékařů.

Pokud Vaše dítě trpí nadváhou a jeho budoucnost Vám opravdu není lhostejná, pak Vám nabízím své zkušenosti.

Neváhejte a pojďme do toho!