On-line konzultace

Nové možnosti telemedicíny

Jaro 2020 nám přineslo kromě krušných chvil spojených s pandemií novým koronavirem také prudký nárůst zájmu ve společnosti o telemedicínu. Možnosti uplatnění vzdálené péče jsou různé v jednotlivých oblastech lékařské péče. Já osobně tuto možnost nabízím již několik let, ale zájem pacientů v době před pandemií nebyl. Věřím, že se situace nyní začíná měnit.

Pro účel telemedicíny lze využít například službu VideoDoktor.cz. Služba nevyžaduje žádnou registraci. Lze se spojit přes prohlížeč v počítači, nebo pro mobily existuje aplikace, která je zdarma ke stažení. Výhodou tohoto řešení je plně šifrovaný přenos dat splňující požadavky GDPR.

Jednodušší variantou je využití některé z mnoha aplikací pro videohovory na mobilních telefonech či počítačích. Já osobně preferuji službu Google Meet (případně Google Duo), které jsou na každém telefonu s Androidem.

Konkrétní postup je na konci stránky

Jaká řešení mohu nabídnout?

Je třeba si uvědomit, že videokonzultace nikdy nemůže plnohodnotně nahradit osobní kontakt a úplné lékařské vyšetření. Přesto může být v řadě případů velmi dobrou alternativou. V rámci léčby dětské obezity, která je postavená především na rozhovoru, je telemedicína určitě velmi dobře využitelná ve dvou situacích:

A - Placená konzultace již zavedeného pacienta

Placená videokonzultace pacienta, který je již v mé péči, osobně jsem jej vyšetřil a absolvoval minimálně první motivační obezitologickou schůzku, nebo je v mé péči z jiných důvodů. Může vyhovovat vzdálenějším pacientům, kteří ušetří cestovní náklady a čas, nebo těm, kteří mají zájem o nestandardní termín konzultace - tedy mimo moji ordinační dobu.

V případě zájmu o tuto placenou konzultaci napište své požadavky na e-mail detskaobezita@gmail.com

V případě, že už máte domluvený termín konzultace, tak zaplatíte on-line v sekci Placené služby.

B - Placená konzultace typu poradenské služby

V tomto případě pacienta nemohu osobně vyšetřit a neznám jej a tedy nemohu vydávat lékařské zprávy a posudky. Přesto můžeme v průběhu videokonzultace určit hlavní problémy a mohu navrhnout další postup. V rámci vzájemné úspory času je vhodné předat důležité informace formou neveřejného webového dotazníku o základních zdravotních údajích (proběhlé závažné nemoci, chronické léky, tělesné parametry rodičů a pod.). Podstatou práce je vždy především podrobná anamnéza, tedy údaje z historie dítěte. Výjimečně - v případě potřeby - doporučím, které testy by bylo vhodné zajistit cestou Vašeho praktického dětského lékaře.

V případě dětské obezity je vždy vhodné získat přesné údaje o stravování dítěte formou vyplnění 7-denního jídelníčku pomocí programu Kalorické tabulky.cz. Po jeho vyplnění mi nasdílíte k jídelníčku přístup. Během 2 týdnů po obdržení platby provedené ze sekce "Placené služby" Vám pošlu protokol se zhodnocením podle pediatrických doporučení a navrhnu konkrétní úpravy stravy a návrh dalšího postupu. Předpokládám spíše déle dobou vzdálenou komunikaci. Jednorázové hodnocení a doporučení nepovažuji za příliš užitečný koncept.

Konkrétní představa naší možné on-line spolupráce je popsaná na konci této stránky.

V případě zájmu o tuto placenou konzultaci napište své požadavky na e-mail detskaobezita@gmail.com

V případě, že už máte domluvený termín konzultace, tak zaplatíte on-line v sekci Placené služby.

Konkrétní postup by mohl vypadat takto:

...rozbalte další text...

  1. konzultaci si objednáte e-mailem na adrese detskaobezita@gmail.com. Krátce vysvětlíte důvody konzultace. Uvedete několik návrhů pro vhodnou denní dobu provedení videokonzultace. V případě obezity je přítomnost Vašeho dítěte v době schůzky velmi vhodná. Uvedete celé jméno dítěte.

  2. v sekci Placené služby provedete on-line platbu tak, aby proběhla před plánovanou schůzkou

  3. s předstihem vyplňte webový dotazník, výsledky nejsou veřejné, přijdou pouze mně

  4. pokud jste v dotazníku uvedli přezdívku dítěte, napište mi ji e-mailem, abych mohl údaje kompletovat

  5. v den plánovaného hovoru změřte přesně hmotnost a výšku (viz odkaz výše) svého dítěte


Pokud se při konzultaci domluvíme na analýze jídelníčku:

  1. začněte vyplňovat 7-denní jídelníček pomocí programu Kaloricketabulky.cz, použijte stejnou identifikaci

  2. po vyplnění nasdílíte (Můj profil pod vaším jménem ... Sdílení) 7 dnů jídelníčku na můj e-mail detskaobezita@gmail.com. Bližší informace najdete na této stránce.

  3. v sekci Placené služby provedete on-line pltabu za analýzu jídelníčku

  4. po obdržení platby pošlu e-mailem protokol se zhodnocením a doporučením na změny