On-line konzultace

Nové možnosti telemedicíny

Jaro 2020 nám přineslo kromě krušných chvil spojených s pandemií novým koronavirem také prudký nárůst zájmu ve společnosti o telemedicínu. Možnosti uplatnění vzdálené péče jsou různé v jednotlivých oblastech lékařské péče. Já osobně tuto možnost nabízím již několik let, ale zájem pacientů v době před pandemií nebyl. Věřím, že se situace nyní začíná měnit.

Pro účel telemedicíny využívám velmi jednoduché řešení pomocí služby Google Meet. Bez instalací lze využít na každém mobilním telefonu nebo v počítači. Pouze odešlu pozvánku z Google Kalendáře na Váš e-mail ... a jsme připraveni k videokonzultaci.

Konkrétní postup je na konci stránky

Jaká řešení mohu nabídnout?

Je třeba si uvědomit, že videokonzultace nikdy nemůže plnohodnotně nahradit osobní kontakt a úplné lékařské vyšetření. Přesto může být v řadě případů velmi dobrou alternativou. V rámci léčby dětské obezity, která je postavená především na rozhovoru, je telemedicína určitě velmi dobře využitelná ve dvou situacích:

A - Placená konzultace již zavedeného pacienta

Placená videokonzultace pacienta, který je již v mé péči, osobně jsem jej vyšetřil a absolvoval minimálně první motivační obezitologickou schůzku, nebo je v mé péči z jiných důvodů. Může vyhovovat vzdálenějším pacientům, kteří ušetří cestovní náklady a čas, nebo těm, kteří mají zájem o nestandardní termín konzultace - tedy mimo moji ordinační dobu.

V případě zájmu o tuto placenou konzultaci napište své požadavky na e-mail detskaobezita@gmail.com

V případě, že už máte domluvený termín konzultace, tak zaplatíte on-line v sekci Placené služby.

B - Placená konzultace typu poradenské služby

V tomto případě pacienta nemohu osobně vyšetřit a neznám jej a tedy nemohu vydávat lékařské zprávy a posudky. Přesto můžeme v průběhu videokonzultace určit hlavní problémy a mohu navrhnout další postup. V rámci vzájemné úspory času je vhodné předat důležité informace formou neveřejného webového dotazníku o základních zdravotních údajích (proběhlé závažné nemoci, chronické léky, tělesné parametry rodičů a pod.). Podstatou práce je vždy především podrobná anamnéza, tedy údaje z historie dítěte. Výjimečně - v případě potřeby - doporučím, které testy by bylo vhodné zajistit cestou Vašeho praktického dětského lékaře.

V případě dětské obezity je vždy vhodné získat přesné údaje o stravování dítěte formou vyplnění 7-denního jídelníčku pomocí programu Kalorické tabulky.cz. (Odkazy dole). Po jeho vyplnění mi nasdílíte k jídelníčku přístup. Během 2 týdnů po obdržení platby provedené ze sekce "Placené služby" Vám pošlu protokol se zhodnocením podle pediatrických doporučení a navrhnu konkrétní úpravy stravy a návrh dalšího postupu. Předpokládám spíše déle dobou vzdálenou komunikaci. Jednorázové hodnocení a doporučení nepovažuji za příliš užitečný koncept. 

Konkrétní představa naší možné on-line spolupráce je popsaná na konci této stránky.

V případě zájmu o tuto placenou konzultaci napište své požadavky na e-mail detskaobezita@gmail.com

V případě, že už máte domluvený termín konzultace, tak zaplatíte on-line v sekci Placené služby.

  Konkrétní postup by mohl vypadat takto: 

             ...rozbalte další text...


Pokud se při konzultaci domluvíme na analýze jídelníčku: