Rozbor jídelníčku

Již v průběhu první schůzky probíráme základní stravovací návyky dítěte, tedy četnost, časový rozvrh a typické složení jednotlivých jídel v průběhu dne. Základní informací je také popsání pitného režimu. Již z těchto informací lze identifikovat většinu chybných zvyklostí ve stravovacím režimu a začít s jejich nápravou.

V případě obezity závažné, tedy II. a III.st. a v případě neúspěchu léčby postavené na prvotních informacích je velmi vhodné udělat podrobnější analýzu jídelníčku. Jednak proto, že rodiče mají při rozhovoru sklon k idealizaci rodinných stravovacích návyků a také proto, že dominantním problémem dětské obezity je velikost porcí. To je věc, která se velmi těžko posuzuje na základě rozhovoru a také proto, že rodiče mají většinou problém s odhadem správné porce, zvláště pak u předškolních dětí nebo dětí mladšího školního věku. 

Nejsem příznivcem rozdávání hotových jídelníčků, kterých je plný internet. Mohu sice poskytnout nějaké vzorové "oficiální" jídelníčky pro různé věkové skupiny, ale tomuto přístupu nevěřím. Určitě může ukázat rodičům vhodné množství jídla, ale už nikoli změnit zažitý stereotyp vaření. Proto raději vycházím ze skutečných vlastních domácích jídelníčků, kde mohu upozorňovat na nevhodné potraviny a nabízet vhodnější náhrady. V tom vidím větší šanci na trvalou změnu domácí kuchyně.

Ručně na papíře sepsaný jídelníček nepoužívám, protože většinou obsahuje formulace typu "chléb s máslem a šunkou, kakao", což nám žádnou analýzu neumožňuje. Pro analýzu jídelníčku používám výhradně server Kaloricketabulky.cz. Vyplňování totiž neumožní zadat potravinu či jídlo bez zadání jeho množství. Po krátkém zácviku mohou rodiče vyplnit jídelníček a po úspěšném vyplnění 7 po sobě jdoucích dnů mohou zvolenou část nasdílet na můj e-mail. Já tím získám oprávnění do části jídelníčku nahlížet a udělat analýzu.

Server Kaloricketabulky.cz provádí výpočet energie a jednotlivých makroživin. Nabízí také hodnocení zaměřené však na dospělé osoby. Proto hodnotící tabulky nepoužijeme. Získaná data hodnotím pomocí pediatrických tabulek, které přiřazují určitému pohybovému somatotypu pro každý věk patřičnou kalorickou potřebu. Proto sledovat na webu KT energetické výpočty zvláště pak pro předpubertální děti je zavádějící a nepotřebné. 

Výsledkem mého zhodnocení jídelníčku je pak protokol, jehož náhled je zde. Za tuto činnost nehrazenou zdravotními pojišťovnami účtuji částku dle ceníku mé ambulance.

Většina ZP poskytuje na služby typu analýzy jídelníčku finanční příspěvek. Zkontrolujte webové stránky své pojišťovny.

Vzor analýzy jídelníčku

Některé praktické tipy a také nejčastější chyby v zápisu jsem shrnul ve svém krátkém textu. Na samotných Kalorických tabulkách mají své výukové video.

Analýza jídelníčku s pomocí Kalorických tabulek

Analýzu jídelníčku mohu samozřejmě nabídnout i jako jednorázovou akci, ale systemická péče v mé ordinaci nebo vzdáleně on-line je pro tak chronický problém, jako je obezita, rozhodně smysluplnější.