Děti 2-6 let

Chceme-li efektivně zasáhnout proti rozvoji obezity, tak musíme pochopit, že rozhodujícím faktorem je čas. Preventivní i léčebné zásahy budou účinkovat dobře pokud přijdou včas. Jedním ze zásadních období vývoje dítěte je batolecí a předškolní věk. Je to období bouřlivého rozvoje, kdy se u dítěte začínají fixovat základní parametry budoucího životního stylu - tedy stravovací návyky i vztah k pohybovým aktivitám. Chyby ve výchově v tomto věku se potom později odstraňují velmi nesnadno.

Setkávám se s tím, že mnoho rodičů má hlavní problém s posouzením množství jídla, které by mělo dítě v tomto věku dostávat. Je také zjevné, že obecným problémem dnešní doby nejen dětí, ale i dospělých, jsou stále se zvětšující jednotlivé porce jídla. Proto se pokusím poskytnout určitý návod. Odkaz na pomůcku k odhadu správné porce je zde (Velikost porcí) a na konci stránky.

Zjistěte si denní energetickou potřebu svého dítěte

V tabulce si můžete vyhledat doporučený příjem energie v kaloriích podle věku a pohybového temperamentu dítěte.

Děti 2-6 let - příjem energie

Jak rozdělit celodenní energii na hlavní jídla a svačinky?

Důležité je i správné rozdělení jídla v průběhu dne. K tomu může pomoci tabulka rozdělení porcí. Podle požadovaného celodenního příjmu si můžete najít doporučené velikosti porcí v kcal.

Děti 2-6 let - rozdělení jídla

Stravovací plán pro 3-leté dítě

Udává se, že 3-leté dítě má mít zhruba polovinu dospělé porce - rozumí se však střídmě se stravující dospělá osoba ... a v tom může být opět zkreslení.

Obecný denní stravovací plán:

Pro lepší představu uvedu několik typických studených kombinací:

Snídaně 244 kcal

Snídaně 222 kcal

Snídaně 237 kcal

Svačina dopol. 143 kcal

Svačina dopol. 225 kcal

Svačina dopol. 200 kcal

Svačina odpol. 153 kcal

Svačina odpol. 180 kcal

Svačina odpol. 158 kcal

Je Vaše dítě vybíravé?

Vybírání si v jídle a tedy odmítání řady potravin (a většinou těch doporučovaných) je typickým projevem dítěte ve věku 2-6 let. Je to pro většinu rodičů stresující, kteří pak snadno podlehnou k podbízení jídel nevhodných. 

Doporučený postup je v porozumění dělby odpovědnosti.

Společně se posadíte ke stolu a dítěti nabídnete aspoň jednu vhodnou potravinu, o které víte, že ji obvykle jí. Další výběr necháte na dítěti. Nenabízejte "opravné" alternativy. Stejně tak metoda "ještě jednu lžičku" v dítěti spíše posiluje jeho pocit nadvlády rodiče.

Iniciativa 1000 dní vydala velmi užitečnou brožurku, jak postupovat v případě, že je Vaše dítě hodně vybíravé. Popsané principy uplatníte i u předškoláků. 

Moje batole je v jídle vybíravé

Další brožurky Iniciativy 1000 dní se věnují dalším typickým tématům tohoto věku.

Moje batole odmítá zeleninu
Moje batole odmítá ovoce