Léčba stravou

Každý jsme jiný a proto k přesnému posouzení situace  konkrétního pacienta je nutná pečlivá analýza jeho stravovacích návyků a složení stravy. K tomu slouží důkladný rozhovor se získáním důležitých anamnestických údajů a rozbor týdenního jídelníčku

Přesné zaznamenání všech jídel v sedmi po sobě jdoucích dnech nám podá dobrý obraz o složení stravy s podchycením odchylek v průběhu jednotlivých dnů v týdnu. K této poměrně pracné, ale podstatné činnosti lze nejlépe využít internetové služby Kalorické tabulky.cz, kde můžete po jednoduché registraci zadávat jednotlivá jídla a program provede analýzu složení. Jednou z funkcí je i sdílení jídelníčku, čímž mi můžete označené jídelníčky zpřístupnit. To mi umožní provést jeho podrobný rozbor a zhodnotit ho z pohledu dětských výživových norem. Webový program má totiž - stejně jako ostatní podobné stránky - hodnocení pouze z pohledu dospělé populace a proto nelze vypočtené údaje automaticky vztáhnout na děti.

Dětský věk je charakterizovaný vývojem a proto i různé "normy" se v dětském věku průběžně mění s věkem případně výškou. Proto musí analýzu dokončit odborník znalý této problematiky. Rozborem jídelníčku zjistíme nejen celkový kalorický příjem, ale i poměrné zastoupení základních živin ve stravě Vašeho dítěte. Různé mediálně známé "diety" jsou zvláště v dětském věku nejen nesmyslné, ale mnohdy spíše škodlivé. Nám nejde o žádnou změnu na týden nebo měsíc, ale o změnu trvalou a dlouhodobě udržitelnou. K tomuto dlouhodobému cíli nevede podle mých zkušeností žádná razantní byť efektní změna stravování, ale spíše postupná úprava stávajících dietních zvyklostí v rodině. 

Vedle složení stravy má stejně významnou důležitost velikost porcí jídla. Všeobecně se přejídáme. Největší problém mají rodiče s určením velikost porcí u předškolních dětí. Proto jsem věnoval tomuto tématu zvláštní pozornost v podkapitole Děti 2-6 let.

Různé vládní agentury se snaží podle odborných doporučení graficky zjednodušit základní principy složení stravy. Kromě potravní pyramidy je dalším velmi povedných způsobem použití tzv. "zdravého talíře".  Za povšimnutí stojí především to, že celou jednu polovinu "celodenního" talíře má pokrývat zelenina a ovoce. To je podle mne zásadní sdělení a hlavní prohřešek českého způsobu stravování.

Kanadská vláda propaguje zdravou výživu velmi názorně a proto jsem upravil základní obrázek ukazující správné složení našeho jídla.

2013-WhatsMyPlateAllAboutInfographic.pdf

Doporučení pro děti přidává hrnek mléka denně. (US forma talíře)

Nabízím analýzu týdenního jídelníčku Vašeho dítěte a poskytnu rozbor nedostatků s návrhem změn.

Mým úkolem je:

Konkrétní rady, jak optimálně používat server Kaloricketabulky.cz, jsem shrnul v tomto textu.

Analýza jídelníčku s pomocí Kalorických tabulek

Další téma související s výživou