Talířky porcí

pro děti 1-4 roky

Talířková metoda zobrazení se mi jeví jako nejpraktičtější. Využil jsem uvedenou britskou publikaci, kterou lze využít k osvětovým účelům a proto jsem z ní vybral vhodné fotografie, které jsou uspořádané podle hlavních potravinových skupin a doplnil jsem české překlady. Uvádím i odkazy na webové originály. Do jednotlivých skupin nahlédnete pomocí navigačních tlačítek.

Pro přesnost uvádím i velikost talířů a misek použitých v jednotlivých podskupinách.

Kniha porcí, ze které jsem použil fotografie

Zajímavá kniha receptů pro ty, co ovládají angličtinu.

Vzorník použitého nádobí na fotografiích v následujících podkapitolách.

Dětský talíř 20 cm

Malá miska 12 cm

Hodně malá miska 8 cm