Správné měření výšky

Obezitu dítěte hodnotíme podle BMI, které je podílem hmotnosti a druhé mocniny výšky. Již z tohoto faktu vyplývá potřeba přesného měření výšky, které má být s přesností na milimetry, v praxi dostačuje měření na půlky centimetrů.

Zdánlivě jednoduchý úkon bývá zatížený řadou chyb a proto zopakuji základní pokyny:

  • měříme u zdi, na kterou můžeme psát značky nebo tam máme připevněné správně umístěné pevné měřítko, nebo pro zjednodušení tam máte vyznačenou výšku 1 metr, od které můžeme měřit dále s menší chybou než po každé od země.
  • k měření používáme nejlépe kovový metr, nikoli vytahanou krejčovskou míru
  • dítě stojí naboso na tvrdé podlaze, zády ke zdi, dotýká se zdi patami, zády a hlavou
  • hlava ve vzpřímeném držení, brada a pohled jsou ve vodorovné rovině
  • zásadní je měřit v pravém úhlu - nejčastější chybou je "měřit" pohledem, rukou nebo šikmo položenou knížkou. Knížku nebo jiný pravoúhlý předmět je třeba držet tak, abychom využili pravého úhlu a hrana byla jednoznačně horizontálně!

Zcela špatně

Dítě má boty, výška se jen odhaduje

Špatně

Knížka se velmi často drží šikmo, přitom každý půlcentimetr je dobrý

Správně

Jen takto máte jistý pravý úhel !