Správné měření výšky

Obezitu dítěte hodnotíme podle BMI, které je podílem hmotnosti a druhé mocniny výšky. Již z tohoto faktu vyplývá potřeba přesného měření výšky, které má být s přesností na milimetry, v praxi dostačuje měření na půlky centimetrů.

Zdánlivě jednoduchý úkon bývá zatížený řadou chyb a proto zopakuji základní pokyny:

Zcela špatně

Dítě má boty, výška se jen odhaduje

Špatně

Knížka se velmi často drží šikmo, přitom každý půlcentimetr je dobrý

Správně

Jen takto máte jistý pravý úhel !