Outdoor

Pobyt a pohyb v přírodě nebo kdekoli mimo budovy má vždy přednost před cvičením v budovách, kde tak jako tak trávíme nezdravé množství času. Pobyt v exteriéru odpoutává pozornost dětí od IT lákadel, které na ně číhají především doma.

Turistická chůze

Chůze je základní a nejpřirozenější forma pohybu. Nepodceňujte ji. Využívejte každou příležitost k přesunu "po svých". Choďte po schodech místo jízdy výtahem.

Chodit je možno téměř za každého počasí. 

Z pohledu energetického výdeje choďte svižným tempem 5-6 km/hod. Pokud přidáte hůlky - tzv. severskou chůzi/nordic walking - tak podstatně zvýšíte energetický výdej tím, že do pohybu zapojíte i horní končetiny.

Moje základní a počáteční doporučení je zahájit vycházky v délce 45 min. denně.

Cyklistika

Vedle chůze druhý nejpraktičtější způsob provozování vytrvalostní pohybové aktivity. Používat kolo na krátké přesuny po vesnici však žádné výhody nepřináší. Je nutná opět ucelená dlouhodobá zátěž, tedy výlet v trvání 45-60 min, t.j. trasa cca 10-15 km. 

Nezapomeňte však na bezpečnost Vašich dětí, zvolte vhodné trasy a i potřebné vybavení.

Indiánský běh

Zdatnější děti si mohou zpestřit prostou chůzi vkládáním různě dlouhých úseků, které se pokusí uběhnout. Pak následuje vydýchání při chůzi. Jako cíl běhu si zvolte nějaký blízký viditelný objekt - např. ohyb cesty, strom, značku apod. Touto nenásilnou formou výrazně zvýšíte energetický výdej. Postupným tréninkem se bude uběhnutá část prodlužovat. 

Kdo chce postoupit dále, tak může použít osvědčený rozpis nácviku běhání z Británie.

Možností venkovních aktivit je samozřejmě mnohem více - koloběžka, inline brusle, skateboard, plavání, workoutové hřiště, kolektivní sporty atd. atd. Vybral jsem pouze ty nejpraktičtější a nejčastěji využívané.

Rodiče by měli využít všech možností pro zápis dětí do pohybově aktivních kroužků, protože organizovaná aktivita se vždy snáze udržuje v pravidelnosti, je spojená s dětským kolektivem a částečně tak snímá z rodičů  povinnost zajistit každodenní pohybovou zátěž.