Léčba pohybem

Nedílnou součástí úspěšné léčby dětské obezity musí být správný pohybový režim. Není nic objevného na poznání, že po nárůstu objemu tzv. sedavého zaměstnání u dospělých, dochází u dětí k dramatickému nárůstu "sedavé zábavy". Od prostého sledování TV v minulosti, přes hry na PC až po dnešní pohlcení dětí internetovou činností. Proto podpora pohybových aktivit dětí je jednou ze základních výzev dnešní společnosti. Je naprosto nezbytné přesvědčit rodiče, aby se více věnovali pohybovým aktivitám svých dětí. 

Doporučení pro děti 2-5 let (WHO)

Nejméně 180 min pohybových aktivit různé intenzity denně

         - z toho nejméně 60 min aktivit střední a vysoké intenzity (zadýchá se) 

Klidový čas sezení omezit na max. 60 min v kuse, raději méně

Je třeba využít všech možností ke zvýšení podílu pohybových činností podle dostupných možností:

Doporučení pro pobyt v MŠ

Doporučení pro školáky:

Nejméně 60 min pohybových aktivit střední intenzity denně (5-6 z 10)

         - z toho 3x týdně vysoké intenzity (7-8 z 10)

         - svaly posilující minim. 3x týdně

         - kostru posilující (skákání, běh) minim. 3x týdně

Je třeba využít všech možností ke zvýšení podílu pohybových činností podle dostupných možností:

Toto je obtížná cesta, ale jedině soustředěný tlak na zvýšení pohybových aktivit ze strany rodičů, lékaře a školy může přinést viditelný efekt v léčbě nadváhy, zlepšit celkovou kondici dětského organizmu a podstatně snížit rozvoj zdravotních rizik v budoucnosti.