Principy léčby

Dětská obezita má vždy nějaké kořeny, má své příčiny. Základní klinické fyzikální vyšetření a vcelku jednoduché laboratorní testy musí vyloučit poměrně vzácné tzv. organické příčiny obezity -  tedy nemoci z oblasti genetických či hormonálních poruch. Ve většině případů však jde o obezitu tzv. prostou, tedy vzniklou z nepoměru mezi energetickým příjmem a výdejem. K tomu dochází v důsledku nesprávných výživových a pohybových návyků nejen samotného dítěte, ale mnohdy životního stylu celé rodiny.

U významné obezity je třeba pátrat po možných komplikacích obezity jako je hypertenze, poruchy hladin tuků či rezistence na inzulín a počínající cukrovka "dospělých", tedy 2. typu.

Základním principům se podrobněji věnuji na dalších stránkách