Sworkit - návod

Mobilní aplikaci Sworkit jsem poznal na základě vítězství v hodnocení časopisu společnosti American College of Sports Medicine. Již tehdy jsem si ji zvolil jako pomůcku k podpoře domácího cvičení mých obézních pacientů. Jako jediná, kterou znám, má v ukázkách dětské cvičence, což považuji za motivující.

Dříve existovala aplikace ve 2 formách - pro dospělé Sworkit a pro děti Sworkit Kids. To už neplatí, obě varianty byly sice sloučené do jediné aplikace, kde dospělé části patří mezi placené funkce, ale dětská část zůstává a podle autorů navždy zůstane zdarma. 

Aplikace je v mnoha jazycích, ale nikoli v češtině. Proto jsem připravil velmi podrobného průvodce, aby jazyková bariéra nemohla být důvodem k nepoužívání.

Ke stažení je Sworkit na Google Play i App Store.

Do aplikace se přihlásíte přes Google účet nebo asi i Facebook. Zvolíte si Sworkit Kids.
Zvolíte opět Sworkit Kid. Ostatní tematické bloky jsou placené, zdarma jen na zkoušku.
Zde je nabídka připravených plánů pro děti.

Co znamenají jednotlivé plány?

Strength for Kids

Obsahuje sestavu cviků na posilování svalů. Možnost povolení zahřívací fáze Warm Up v nastavení.

Agility for Kids

Obsahuje dynamické cviky, tzv. kardio cviky. Možnost povolení zahřívací fáze Warm Up v nastavení.

Stand Up and Move

Sestava pro malý prostor a malé děti. Možnost povolení zahřívací fáze Warm Up v nastavení. 

Warm-Up For Kids

Samostatná zahřívací fáze. Měla by trvat 5-10 min. před delším cvičením. V předchozích sestavách je zahrnutá, pokud je povolena v nastavení. Samostatně lze použít pro složitější delší sestavy nebo naopak jako velmi nenáročný úplný začátek cvičení s dětmi.

Flexibility and Balance For Kids

Samostatná sestava pouze protahovacích strečinkových cviků pro ohebnost a rovnováhu. 

Cool-Down for Kids

Samostatná sekce pro uvolnění, protažení a odměnu za odvedený výkon. Je vhodné zařadit po každém delším cvičení. Není součástí výše uvedených sestav. 

Všechny sestavy mají v nastavení možnost volby náhodného pořadí cviků - tzv. Shuffle on/off.

Zvolenou sestavu můžete buď spustit (Select workout) nebo zcela pozměnit podle svého (Customize)
Pokud zvolíte vlastní úpravu, stiskněte Edit Workout

Původní sestava měla 19 cviků, k úpravě se nabízí použít 822 cviků, proto je třeba zvolit Filters k upřesnění nabídky.
Filtrů je celá řada podle věku, obtížnosti, svalových skupin a dalších. Zvolíme základní věci.
Volbou Děti a Nejsnazší došlo k redukci možností na 53 cviků.
Po profiltrování si vybíráme cviky pomocí + a křížkem odstraňujeme.
Po kliknutí na název v sestavě nabízených cviků se zobrazí podrobnosti každého cviku včetně obtížnosti a zapojení jednotlivých svalů.
Nakonec svou sestavu pojmenujeme a můžeme blíže popsat. Pomocí Advanced Timing můžeme upravit délku trvání jednotlivých cviků. Pomocí = můžeme změnit jejich pořadí.
Po uložení se vaše upravené tréninkové sestavy dostanou do My Custom Workouts - Moje vlastní cvičení.  Najdete je vždy pod hvězdičkou. Pomocí + si  vytvoříte zcela vlastní sestavu.
Po zvolení jakékoli sestavy se nabídne nastavitelná délka cvičení.
Dokonce můžete zvolit zdroj hudebního doprovodu.

Cvičení začíná, je předváděno dětským figurantem. Zbývající čas ve vteřinách je modrý u ukázky. Fialový je u zahřívací fáze, zde je ukázáno, že jde o 1.cvik ze 4 ve Warm Up fázi. Vlastní cvičení je pak v oranžové barvě. 
6 vteřin do konce a dole se ukazuje, jaký cvik bude následovat. Vpravo nahoře je vstup do nastavení základních parametrů sestavy.
Zde nastavíte délku pauzy (s ukázkou) - modrá, délku cvičení - oranžová. Možnost další přestávky např. po 5 cvicích, možnost náhodného pořadí či Warm Up.